Sunday, May 14, 2006
13 Μαΐου 2006 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Η Μ Ε Ρ Α ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ- May 13 2006, WORLD HYPERTENSION DAY
13 Μαΐου 2006 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Η Μ Ε Ρ Α ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Γνωρίζετε ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες είναι υπερτασικοί ενώ μόνο 1 στους 3 λαμβάνει υπερτασική αγωγή;

Γνωρίζετε ότι η υπέρταση είναι επικίνδυνη ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια;

Γνωρίζετε ότι συνήθως η υψηλή αρτηριακή υπέρταση δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα προτού φτάσει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ή προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα;

Ακόμη κι αν θεωρείται ότι είστε απολύτως υγιής μετράτε τακτικά την πίεσή σας και συμβουλευτείτε προληπτικά το γιατρό σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,www.hypertasi.gr

May 13 2006, WORLD HYPERTENSION DAY

KNOW YOUR “GOAL” BLOOD PRESSURE


To find out if you have or are at risk of developing
high blood pressure, see your doctor or
healthcare professional.
Know Your Blood Pressure Goal
• Less than or equal to 120/80 mmHg is
very good.
• You may have high blood pressure if it is
more than:
- 140/90 (when measured in a clinic)
- 135/85 (when measured at home)
- 130/80 (if you have diabetes or kidney disease)
Follow a Healthy Lifestyle to Lower High
Blood Pressure
1) Be physically active. Try walking, biking, or
swimming for 30 to 60 minutes on most days.
2) Eat a lot of fresh fruits and vegetables, lowfat
dairy and foods low in fat. Avoid fast foods.
3) Eat less salt in your diet.
4) If you drink, do not have more than two
alcoholic drinks each day.
5) Keep your body weight within a healthy range.
6) Quit smoking.
Lifestyle change can be as effective as drugs in
some cases.


CONTROL YOUR BLOOD PRESSURE


If you have high blood pressure:
• Get checked for diabetes and high cholesterol.
Most people who have high blood pressure also
have these other risks for heart disease
and stroke.
• Ask your doctor to test your kidney function
through a blood and urine test. Kidney
problems can cause high blood pressure.
Control your high blood pressure:
• Follow a healthy lifestyle.
• Take medications regularly as instructed by
your physician. Medicines will not work if you
do not take them regularly.
• Every drug can have side effects and you need
to report them to your doctor.
• Monitor your blood pressure regularly.


MEDICATIONS CAN HELP


Many drugs that lower blood pressure also prevent
heart attacks and strokes. The drugs known to prevent
heart attacks and strokes include:
• Diuretics (water pills)
• Beta blockers
• Angiotensin converting enzyme inhibitors
(ACE inhibitors)
• Angiotensin receptor blockers (ARBs)
• Calcium channel blockers.
On average all of these medications reduce blood
pressure by just about the same amount and are
shown to improve quality of life, but some people
have better results with one drug than another and
some need more than one drug. The drugs have
different costs and different possible side effects.
Talk to your doctor or healthcare professional to
control high blood pressure or individualized care.


WHAT IS WORLD HYPERTENSION DAY?


Hypertension is by far the largest risk
factor for heart disease, stroke and
kidney diseases.
The purpose of World Hypertension Day
(WHD) is to communicate to the public
the importance of hypertension and its
serious medical complications, and to
provide information on prevention,
detection and treatment.


FOR MORE INFORMATION
www.worldhypertensionleague.org
www.hypertension.ca
www.hypertenion.qc.ca
www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash
www.healthyheartkit.com
The Heart and Stroke Foundation can provide
you with a “Blood Pressure Action Plan” at:
www.heartandstroke.ca


ΓΝΩΡΙΣΤΕ "ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Για να ανακαλύψετε εάν έχετε ή διατρέχετε τον κίνδυνο
να αναπτύξετε υπέρταση, μιλήστε στο γιατρό σας

Γνωρίστε για την υπέρταση
• Μικρότερη ή ίση με 120/80 mmHg είναι
πολύ καλή
• Ίσως να έχετε υπέρταση εάν είναι
περισσότερο από:
- 140/90 (όταν μετριέται σε μια κλινική)
- 135/85 (όταν μετριέται στο σπίτι)
- 130/80 (εάν έχετε διαβήτη ή ασθένεια νεφρών)
Ακολουθήστε έναν υγιή τρόπο ζωής για να ελαττώσετε την υψηλή πίεση στο αίμα σας

1) Να είστε φυσικά ενεργός. Δοκιμάστε περπάτημα, ποδήλατο, ή
κολύμβηση για 30 έως 60 λεπτά τις περισσότερες ημέρες.
2) Φάτε πολλούς νωπούς καρπούς και λαχανικά, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά ,
γαλακτοκομικά προϊόντα και τρόφιμα χαμηλά σε λίπος. Αποφύγετε τα έτοιμα φαγητά.
3) Βάλτε λιγότερο αλάτι στη διατροφή σας.
4) Εάν πίνετε, μη πίνετε περισσότερα από δύο
οινοπνευματώδη ποτά την ημέρα.
5) Κρατήστε το βάρος του σώματός σας σε κανονικά επίπεδα
6) Σταματήστε το κάπνισμα
Η αλλαγή του τρόπου ζωής μπορεί να είναι τόσο αποτελεσματική όσο και τα φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις.


ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΑΣ
Εάν έχετε υπέρταση:
• Κάντε εξετάσεις για διαβήτη και υψηλή χοληστερόλη.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν υπέρταση έχουν μεγάλες πιθανότητες για καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια.
• Ζητήστε από το γιατρό σας να εξετάσει τη λειτουργία των νεφρών σας
μέσω μιας εξέτασης αίματος και ούρων. Τα προβλήματα στα νεφρά μπορούν να προκαλέσουν υπέρταση.

Ελέγξτε την υπέρταση:
• Ακολουθήστε έναν υγιή τρόπο ζωής.
• Πάρτε τα φάρμακα τακτικά όπως σας έχει πει ο γιατρός σας.
Τα φάρμακα δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν τα παίρνετε τακτικά.
• Κάθε φάρμακο μπορεί να έχει παρενέργειες τις οποίες πρέπει να πείτε στο γιατρό σας.
• Ελέγξτε την πίεση αίματός σας τακτικά.

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ

Πολλά φάρμακα που χαμηλώνουν την πίεση αίματος αποτρέπουν επίσης
καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια.
Τα φάρμακα που είναι γνωστά και αποτρέπουν καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια είναι:

• Διουρητικά
• Βήτα αποκλειστές
• Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης
• Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης
• και άλλα
Κατά μέσον όρο όλα αυτά τα φάρμακα μειώνουν την πίεση στο αίμα
για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής, αλλά μερικοί άνθρωποι
έχουν καλύτερα αποτελέσματα με ένα φάρμακο από ότι με κάποιο άλλο και
μερικοί χρειάζονται περισσότερα από ένα φάρμακα. Τα φάρμακα έχουν
διαφορετικό κόστος και διαφορετικές πιθανές παρενέργειες.
Συζητείστε με το γιατρό σας για τη ρύθμιση της πίεσης σας
3 ΕΥΚΟΛΑ STEP ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΙ τις Τα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ;


Η υπέρταση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος
για τις καρδιακές και εγκεφαλικά επεισόδεια και
ασθένειες των νεφρών.
Ο σκοπός της παγκόσμιας ημέρας κατά της υπέρτασης
είναι να επικοινωνήσει με το κοινό, να το ενημερώσει για τη σημασία της υπέρτασης και τις σοβαρές ιατρικές επιπλοκές , και να παρέχει πληροφορίες για την πρόληψη,
ανίχνευση και θεραπεία.


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.worldhypertensionleague.org
www.hypertension.ca

www.hypertenion.qc.ca

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash

www.healthyheartkit.com
www.heartandstroke.ca


 
posted by e-physician at 4:44 PM | Permalink |


0 Comments:


Τα κείμενα,οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα από τους συντάκτες της, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.Τα κείμενα δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στη σελίδα μας.

 m onitor MindBlog Network Blogarama - The Blog DirectoryGreekBloggers.comBlogwise - blog directoryListed in LS Blogs Search For Blogs, Submit Blogs, The Ultimate Blog DirectoryKinja, the weblog guide Directory of Health Blogs